LOGOTYPE_FOR Lärandegruppen i Sverige AB

APPLY_FOR Vill du arbeta inom Lärande Grundskola?


1. Jag är intresserad av att arbeta på följande ort/orter: *

 •  Upplands Väsby
 •  Huddinge
 •  Norrköping

2. Jag är intresserad av tjänst som: *

 •   Teamlärare F-6 (arbeta ämnesövergripande med kollega kring en åldersgrupp)
 •   Teamlärare 7-9 (arbeta ämnesövergripande med kollega kring en åldersgrupp)
 •   Teamlärare F-9 (arbeta ämnesövergripande med kollega kring en åldersgrupp)
 •   Koordinator
 •   Elevresurs
 •   Kock
 •   Köksbiträde
 •   Vaktmästare
 •   Skolsköterska
 •   Kurator
 •   Specialpedagog
 •   Speciallärare
 •   Socialpedagog
 •   Timvikarie
 •   Fritidsledare
 •   Lärare i fritidshem
 •   Barnskötare
 •   Annat (specificera vad i fritextfältet)

3. Jag har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning relaterad till den sökta tjänsten. Specificera vilken utbildning du har färdigställt eller läser i fritextfältet. *

 •   Ja
 •   Nej
 •   Utbildning pågår
Om du är intresserad av en lärartjänst vill vi att du besvarar nedanstående frågor kring lärarlegitimation samt behörighet.

4. Jag har lärarlegitimation.

(选填项目)
 •  Ja
 •  Nej
 •  Utbildning pågår

5. Jag har lärarexamen inom:

(选填项目)
 •   Bild
 •   Biologi
 •   Engelska
 •   Fysik
 •   Geografi
 •   Hem- och konsumentkunskap
 •   Historia
 •   Idrott och hälsa
 •   Kemi
 •   Matematik
 •   Moderna språk (specificera språk i fritextfältet)
 •   Modersmål (specificera språk i fritextfältet)
 •   Musik
 •   Religionskunskap
 •   Samhällskunskap
 •   Slöjd (specificera vilken typ i fritextfältet)
 •   Svenska
 •   Svenska som andra språk
 •   Teknik
 •   Annat (specificera vad i fritextfältet)
可接受的文件类型: CV_AND_COVER_LETTER_FILE_FORMATS. MAX_FILE_SIZE: 40MB
上传 文件正在上传中 或者
您的简历附件: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中