LOGOTYPE_FOR Lärandegruppen i Sverige AB

APPLY_FOR Vill du arbeta som skolledare inom Lärande Grundskola?


1. Jag är intresserad av att arbeta på följande ort/orter: *

 •  Upplands Väsby
 •  Huddinge
 •  Norrköping

2. Jag är intresserad av tjänst som: *

 •  Biträdande rektor
 •  Rektor

3. Jag har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning relaterad till den sökta tjänsten. Specificera vilken utbildning du läser eller har läst i fritextfältet. *

 •   Ja
 •   Nej
 •   Utbildning pågår

4. Jag har färdigställt rektorsutbildningen. *

 •  Ja
 •  Nej
 •  Utbildning pågår

5. Jag har tidigare erfarenhet som skolledare. *


不是
可接受的文件类型: CV_AND_COVER_LETTER_FILE_FORMATS. MAX_FILE_SIZE: 40MB
上传 文件正在上传中 或者
您的简历附件: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中