Erlaskolan Östra

Vi är mitt uppe i en spännande utvecklingsresa där vi sedan läsårsstarten 2022 genomför vår nya satsning på en skola och förskola för en ny tid med en organisation och pedagogik i framkant. Vi har samma uppdrag som alla andra skolor i Sverige, men vi har valt att utveckla vår skola för att ännu tryggare och mer framgångsrikt bidra till barnets samt elevens personliga och kunskapsmässiga utveckling. Genom aktivt lärande för våra barn och elever samt en pedagogisk modell baserad på helhetstänkande vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att lyckas – under skoltiden och i framtiden. Resultatet? Mer trygghet, högre motivation, mindre stress och större glädje för att utvecklas så långt som möjligt.

Arbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare på Lärande grundskola Östra
Som lärare är du en nyckelperson i arbetet med våra elever. Du skapar förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen självständigt och tillsammans med din teamlärarkollega. Du deltar i utvecklingsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor på olika sätt, inom exempelvis elevhälsa.

Skolan befinner sig i en spännande satsning där vi både arbetar delvis ämnesövergripande och delvis ämnesspecifikt.

För dig innebär vår Lärandemodell att:

Teamlärare: Du och din teamlärarkollega har behörigheter som kompletterar varandra, ni arbetar med en årskurs i stället för flera och följer eleverna i det ämnesövergripande arbetet. På så vis skapar ni närmare relationer och ett tryggare samspel vilket leder till mindre stress och ökad trygghet för alla – elever som medarbetare.

Organisation: Vi har en läsårsstruktur som är indelad i 6 perioder med systematiskt och hållbart ämnesövergripande arbete. Varje period innehåller ett ämnesövergripande uppdrag och ämnesspecifika inslag. Till varje period hör en ”mellanvecka” för gemensamma skol-aktiviteter och 1-2 studiedagar för eleverna. Då arbetar du och dina kollegor med skolans målbild, planering, utveckling och dokumentation. På så vis får eleverna tätare återkopplingar under ett läsår vilket skapar förutsättningar för att lyckas i skolan.

Uppdrag: Det ämnesövergripande arbetet utgår från uppdrag som är byggda utifrån LGR22. och de ger en stödjande ram för likvärdighet och kvalitet. Uppdragen i sin tur innehåller tydliga inslag av kooperativt och värdeskapande lärande. På så vis blir skolan mer meningsfull och mycket roligare. 

Vi söker nu efter en lärare som kommer att undervisa i svenska och SO-ämnen inom arbetslag åk 7-9. Uppdraget innebär också mentorskap. Huvudansvaret kommande läsår är att ansvara för undervisning och bedömning i svenska och SO-ämnen, där du även delar mentorskap med andra lärare.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom svenska och samhällsorienterande ämnen med behörighet att undervisa i årskurs 7-9. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare, betyg och bedömning och gärna som mentor. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i tjänsten.

Du tar ansvar för dina uppgifter och planerar, organiserar samt prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på goda kunskapsresultat. Du förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är mån om kvalitén på undervisningen och utvärderar den tillsammans med elever, lärare och elevhälsa. 

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra förskolor, resursskola och grundskolor på:
https://www.larandegrundskola.se/
https://www.larandeforskola.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 5 augusti
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Norrköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/86
Kontakt
  • Marie Qvarfordt, 010-1398150
Facklig företrädare
  • Johan Bengtsson, Sveriges Lärare, 0761-949910
Publicerat 2024-04-16
Sista ansökningsdag 2024-04-30

Tillbaka till lediga jobb