Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, Realgymnasiet Malmö

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Specialpedagog
Vi söker en engagerad specialpedagog till Realgymnasiet i Malmö som vill bidra till fortsatt pedagogisk utveckling där alla elever har möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential. 

Vi rustar våra elever för ett livslångt lärande utifrån vår målbild med elever som vill, kan och vågar. Som specialpedagog bidrar du till detta genom din kunskap om förutsättningar för lärande, hur man kan främja samt förebygga hinder. Vi jobbar med något som vi kallar för Design för aktivt lärande vilket innebär ett systematiskt arbete med lektionsdesign. Detta för att skapa trygghet för lärare och elever samt för att öka måluppfyllelsen. 

Som specialpedagog stöttar du lärarna i planering och undervisning för att möta alla elevers behov. Du har ett strategiskt helhetsfokus där organisation, rutiner och lärmiljön är utgångspunkten. Du kartlägger samt föreslår anpassningar på organisation-, grupp- och individnivå. Tillsammans med skolledning och övriga kollegor säkerställer ni att den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är tillgänglig för alla våra elever. 

Du kommer ingå i skolans Elevhälsoteam vilket består av skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare, skolkurator, skolledare samt mentor/SYV. Du är en kunskapsresurs för dina kollegor och vår skolledning genom att bidra med din specialpedagogiska kompetens i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Vi jobbar med modellen elevhälsomöte (EHM) vilket syftar till att elevhälsan och pedagogerna ska ha ett gemensamt forum för elevhälsoarbetet och för att ha fokus på en främjande skolutveckling. 

Du kommer ingå i ett nätverk med andra specialpedagoger inom Lärande i Sverige där du kommer delta i olika digitala professionsträffar för att stärka kompetens och för att bidra till ett likvärdigt arbetssätt för våra specialpedagoger.  

Hos oss kommer du främst möta elever från Naturbruksprogrammet och El- och Energiprogrammet. Uppdraget under nästa läsår står främst på tre ben; 1) Vistas i undervisning - analysera behov och lärmiljö och hur vi kan få dessa att närma varandra. 2) Nästa steg i detta är att vara konsult till de undervisande och övrig personal om hur vi skulle kunna designa undervisningen och andra faktorer runt eleverna så det främjar så många elever som möjligt samt ge exempel på hur mer individuella anpassningar/särskilt stöd kan utformas. 3) Sätta sig in i de hjälpmedel vi har att tillgå, utbilda personalen i detta och eleverna. Utifrån detta är arbetet fokuserat på att stötta undervisande, övriga professioner och organisationen på att fortsätta utveckla en lektionsdesign som är differentierad utifrån de elever som finns hos just oss. Det innebär också att vi kommer behöva stöd i att skriva utredningar och åtgärdsprogram. Vi ser att vi kommer ha behov en dag i veckan inledningsvis. Under vissa perioder kan eventuellt behovet öka och ser gärna därför en anställning med timmar med en bas med 8 h i veckan.

Kvalifikationer
Vi söker dig med specialpedagogexamen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom gymnasiet. Vi ser att du har en förmåga att på ett kvickt vis kunna se behov och se hur den pedagogik och didaktik som möter eleven fungerar eller inte fungerar. Vi behöver en specialpedagog som kan vara konkret i sin återkoppling med vilka didaktiska metoder och hjälpmedel som specialpedagogen ser vi ska använda oss av. Vi söker en källa till kunskap - där det finns  i vår specialpedagog, ett bibliotek av didaktiska metoder att testa och tillämpa. Den person vi söker behöver också kunna göra detta strukturerat och målmedvetet samt kunna balansera utifrån professioner och upplevas som ett stöd för de övriga professionerna. Vidare behöver du utifrån de mål och de tre ben som arbetat inriktar sig mot kunna ta initiativ för att driva dessa tre delar.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som specialpedagog och i mötet med eleverna. I rollen som specialpedagog ser vi att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument.

Du har en mycket god pedagogisk insikt och är flexibel i ditt uppdrag genom att du kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar kopplat till ditt uppdrag och väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Du visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut. Vi ser även att du kan utrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt kan formulera dig väl i kartläggningar och åtgärdsprogram. Du hanterar dokumentation på ett professionellt, framåtsyftande och tydligt sätt. Vi använder oss av journalsystemet Prorenata.

Som person har du lätt för att samarbeta med andra människor och kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt när det behövs. Du förstår de fackmässiga aspekterna av ditt uppdrag och är en kunskapsresurs för andra i din omgivning. Du arbetar gentemot skolans gemensamma mål och har förmågan att självständigt driva dina processer framåt och bidrar därmed till goda resultat. Digitalisering är en naturlig del i undervisningen hos och vi ser att du är van vid att arbeta med digitala resurser. Som person letar du aktivt efter nya lösningar för att tillvarata varje elevs potential. 

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-06-15
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde aug 2024
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2024/177
Kontakt
  • Anna Hellström, 0766-274058
Publicerat 2024-07-03
Sista ansökningsdag 2024-07-26
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb