LOGOTYPE_FOR Lärandegruppen i Sverige AB

APPLY_FOR Vill du arbeta som verksamhetsledare inom Consensum yrkeshögskola?


1. Jag har en pedagogisk examen. *


不是

2. Jag har slutfört rektorsutbildningen *

  •  Ja
  •  Nej
  •  Utbildningen pågår

3. Jag har erfarenhet, längre än ett år, från rektorsarbetet. *


不是
可接受的文件类型: CV_AND_COVER_LETTER_FILE_FORMATS. MAX_FILE_SIZE: 40MB
上传 文件正在上传中 或者
您的简历附件: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中