Logo for Lärandegruppen i Sverige AB

Apply for Vill du arbeta som verksamhetsledare inom Consensum yrkeshögskola?


1. Jag har en pedagogisk examen. *

Yes
No

2. Jag har slutfört rektorsutbildningen *

  •  Ja
  •  Nej
  •  Utbildningen pågår

3. Jag har erfarenhet, längre än ett år, från rektorsarbetet. *

Yes
No
Accepted file types: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Max file size: 40MB
Upload File upload in progress or
Attached CV: Download
Upload File upload in progress